Dokumenter fra styret

Autorisert Ringpersonells Forening

Stiftet 12. oktober 1990

Dokumenter fra Styret

 

Her vil vi legge ut informasjon fra styret i form av dokumenter som ikke hører til andre steder på websiden.

 

Styret har bestemt seg for at referater fra styremøter som ikke inneholder sensitiv informasjon legges ut fortløpende etter godkjenning, slik at medlemmene kan holde seg orientert om hva vi arbeider med.

 

 

Fagseminar for ringsekretærer

NKK avholdt et fagseminar for ringsekretærer på Gardermoen 27.-28.09.2014. Dette var svært vellykket og ARF håper det blir anledning til slike også i fremtiden. Her kan du lese leder i ARF sin oppsummering av helgen:

 

Referat fra NKK sitt fagseminar for ringsekretærer på Gardermoen 27.-28. september 2014.

 

Orienteringsmøter - referater

Referat fra Orienteringsmøte: Kristiansand: 13.mars 2015

 

Styrereferater

Referater fra styremøter legges ut på siden: Styrereferater

 

Regnskap

Regnskap pr. 30.09.2014

 

 

Ansvarlig for hjemmesiden er styret i ARF. Kontakt: aut.ringpersonell@klubb.nkk.no