Spesiell raseinformasjon

Autorisert Ringpersonells Forening

Stiftet 12. oktober 1990

Informasjon om enkelte raser

 

Her vil vi legge ut informasjon som gjelder spesielle forhold for enkelte raser, spesielle utstillingstyper og annen informasjon.

 

 

Måling

 

I tillegg til raser som etter utstillingsregelverket skal måles for innplassering i riktig størrelsesvariant (se gjeldende utstillingsregler, pkt 11.18) har Autorisert Ringpersonells forening mottatt melding om at følgende raser måles i henhold til ønske fra raseklubb:

 

Mottatt fra NKK juni 2016:

 

Følgende raser skal måles i henhold til ønske fra raseklubb:

 

Australsk Kelpie f.o.m 01.01.2015 t.o.m. 01.01.2017

Mankehøyde: Hann 46- 51 cm. Tispe 43- 48 cm.

 

Breton f.o.m. 01.01.2014

Mankehøyde: Hann 48-51(+/- 1 cm). Ideal 49-50 cm

Tispe 47-50 cm (+/- 1 cm) . Ideal 48-49 cm

 

Irsk setter

f.o.m. 01.01.2016 t.o.m. 01.01.2018

 

Irsk rød og hvit setter

f.o.m. 01.01.2016 t.o.m. 01.01.2018

 

Pomeranian f.o.m. 01.01.2016 t.o.m. 01.01.2019

Oppdatert 07.06.2016. EP.

 

English:

The following breeds have to be measured according to the Breed Clubs’ requests:

 

Australian Kelpie from 01.01.2015 to 01.01.2017

Height: Male 46- 51 cm

Female 43- 48 cm

 

Brittany from 01.01.2014

Height: Male 48-51 cm (+/- 1 cm). Desirable height 49-50 cm

Female 47-50 cm (+/- 1 cm). Desirable height 48-49 cm

 

Irish setter from 01.01.2016 to 01.01.2018

 

Irish Red and White setter from 01.01.2016 to 01.01.2018

 

Pomeranian from 01.01.2016 to 01.01.2019

Nye godkjente raser 4. januar - 2013

NKKs Hovedstyre vedtok på sitt møte den 08.10.2012 (sak 189/12) å godkjenne følgende seks raser:

Chodsky pes

Russisk bolonka

Dansk spitz

Tenterfield terrier

Anglo-russisk støver

Bluetick coonhound

CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA godkjent 26/03/2009

Vi gjør oppmerksom på at disse rasene ikke er FCI-godkjente, men vil kunne registreres i NKK og stilles på utstilling på internasjonalt nivå i Norge fra 01.01.2013.

Ansvarlig for hjemmesiden er styret i ARF. Kontakt: aut.ringpersonell@klubb.nkk.no