Informasjon til ringsekretærer

Autorisert Ringpersonells Forening

 

Informasjon til ringpersonell

 

Her vil vi informere om ting som er viktige for ringsekretærer eller konkurranseledere. Vi setter pris på din tilbakemelding om det er noe som mangler her!

 

Skjemaer

Spesiell informasjon om enkelte raser

Lenker til andre nettsteder

 

 

Regelverksendringer

Du finner NKKs siste regelverk her.

Her vil vi legge ut de regelverksendringer, presiseringer osv. som meddeles ARF.

 

Fullcertede hunder (Fra 1.1.2015)

 

Hunder som ikke kan nyttegjøre seg av certet til et championat skal ikke ha dette delt ut.

NKK har lagt ut en presisering om regelverksendringen vedrørende fullcerting av hunder:

http://web2.nkk.no/no/nyheter/Presisering+av+utstillingsregler.b7C_wlnGY6.ips

 

Halekuperte hunder (gyldig fra 1.3.2013)

 

Forskrift om forbud mot å stille ut hund som har fått øre og /eller hale kupert (Mattilsynet forskrift 614) er endret på punktet som skilte mellom hunder av tidligere kuperingsraser og andre. Endringen er tatt inn i NKK’s utstillingsregler gjeldende fra 1.03.2013. Punkt 3.7.

 

Forskriftsendringen medfører at det nå blir mulig å stille ut hunder som av veterinærmedisinske årsaker har amputert hale, dersom de følges av en veterinærattest med begrunnelse for inngrepet. Forskriften omfatter alle arrangementer som er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller prestasjon.

 

Forskriftsendringen vil også omfatte hunder som før 1.3.2013 har fått amputert hale av veterinærmedisinske årsaker, gitt at man har veterinærattest med begrunnelse for inngrepet.

 

Utstillingsreglene endres i tråd med dette fra 1.3.13. Pkt 3.6 og 3.7 er endret noe, og i pkt 3.7 fremkommer nå blant annet:

 

«……Hunder som av veterinærmedisinske årsaker har amputert hale, kan stilles ut dersom det fremlegges veterinærattest med begrunnelse for inngrepet. Attesten må inneholde hundens reg.nr., stambokførte navn og IDnummer. Deltakelsestillatelse for slik hund utstedes etter søknad til NKK… …»

 

Tilsvarende vil gjelde for prøver og regelverkene vil bli endret løpende når regelverkene oppdateres.

 

Tillatelsen utstedt av NKK må medbringes og forevises til ringsekretær/dommer på utstilling, lydighet og agility, og til prøvens leder/dommer på prøver.

 

Kopi av standard deltakertillatelse finner du under skjemaer.

 

Utstillingsdeltakelse for border collie

 

Det stilles ikke lenger brukskrav til deltakelse på internasjonale utstillinger. For norskeide hunder gjelder fortsatt brukskravet for å delta på nasjonale utstillinger. Regelverk 1.1.2014, punkt 3.2.

 

 

 

Ansvarlig for hjemmesiden er styret i ARF. Kontakt: aut.ringpersonell@klubb.nkk.no